PROJEKT KOLEGIATA

Badania archeologiczne na Placu Kolegiackim wyprzedzają działania zmierzające do jego rewitalizacji i rewaloryzacji. Ich plan i program powstał w porozumieniu z Biurem Koordynacji Projektów i Rewitalizacji Miasta Poznania Urzędu Miasta. Wyjątkowy charakter tego miejsca wynika z jednej strony z jego lokalizacji w przestrzeni Starego Miasta, natomiast z drugiej z rangi kościoła, który dał mu nazwę. Prace badawcze mają służyć odkryciu reliktów umiejscowionej tu Kolegiaty pw. Św. Marii Magdaleny, która była najważniejszym kościołem lewobrzeżnego miasta przez co najmniej 500 lat.

ZESPÓŁ

PARTNERZY

uamlogo
logokolegiata
poznanlogo

Finansowane z budżetu Miasta Poznań

Social Media